Loading Laddar...
 

Boka kurs

XIntroduktionsutbildning

2021-01-21 (torsdag)
kl. 13:00 - 17:00

Så hanterar vi Corona

 • Vi genomför Introduktionsutbildning med färre deltagare än vanligt.
 • Deltagare eller kursledare som uppvisar symptom får ej närvara.
 • Det finns möjlighet att tvätta händerna på plats hos oss. Vi tillhandahåller även handsprit.
 • Alla kontaktytor desinficeras inför och efter ert besök hos oss.
 • Frallorna som vi bjuder på är inplastade. 
 • Vi tar pauser och vädrar regelbundet under kursen.

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta oss på info@trossotrafikskola.se eller besöka vår webbsida.

Beskrivning
Denna kurs behöver både handledare och elev gå för att få övningsköra privat. Alla, både handledare och elev, måste boka sig på kursen för att få delta.

Kursinnehåll:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • Planering och strukturering av övningskörning
 • För trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer.

I kurskostnaden ingår fika och utbildningsmaterial i form av ”Handledarboken” och diverse informationsmaterial.

Utbildningsplats
Trossö Trafikskola
Drottninggatan 46
371 33 Karlskrona
Tel: 0455-25568
E-post: info@trossotrafikskola.se
www.trossotrafikskola.se

TIPS!

Ansök om handledartillstånd och körkortstillstånd innan kursen om ni vill komma igång så snart som möjligt. Detta gör ni på www.transportstyrelsen.se, eller via denna länk.

KURSVILLKOR INTRODUKTIONSUTBILDNING

Avbokning
Om du avbokar dig senast 24 timmar innan kurstillfället får du tillbaka hela kursavgiften. Om du avbokar dig senare än 24 timmar eller uteblir från kursen så får du tillbaka halva kursavgiften. Om platsen fylls upp av en annan deltagare eller om du avbokar pga sjukdom så får du tillbaka hela kursavgiften.

Legitimationskrav
Alla deltagare måste kunna visa upp giltig legitimation vid kurstillfället. Om eleven saknar legitimation kan vårdnadshavare intyga eleven mot uppvisande av giltig legitimation. Läs mer om vad som räknas som giltig legitimation via denna länk.

Närvarokrav
Deltagarna måste vara närvarande under hela kursens gång för att intyg ska kunna utfärdas.

Krav på eleven för att få gå kursen
Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader.

Krav på handledaren
Det ställs inga särskilda krav på handledaren för att få gå kursen, men man bör se till att man uppfyller kraven för att få bli handledare redan innan man går kursen, så att man inte går den i onödan. En introduktionsutbildning gäller i 5 år, så om du har gått en kurs tidigare som fortfarande är giltig, så räcker det med att din elev går kursen.

Handledaren måste uppfylla följande krav för att få bli handledare:

 • Minst 24 år
 • Haft körkort i minst 5 år de senaste 10 åren. Om man har haft indraget körkort under de senaste 3 åren för något grovt trafikbrott så kan det leda till att man inte får bli handledare.
 • Körkort utfärdat i ett land inom EES
 • Vana och skicklighet att framföra fordonet.

OBS! Om du godkänts som handledare för en elev före den första februari 2012 gäller det godkännandet för just den eleven utan tidsbegränsning, förutsatt att ditt körkort inte återkallas.

Rapportering
Om ovanstående krav uppfylls rapporterar vi deltagarna till Transportstyrelsen snarast möjligt efter genomförd kurs dock senast 72 timmar efter kursen.

Notering

PRIS: 550 SEK

FULLBOKAD